Home

Gevolgen coronacrisis

In de programmarekening gebruikten we een metafoor om de gevolgen van het Covid-19 virus op de financiële huishouding te beschrijven. Op 27 maart schreven we dat sprake was van een uitslaande brand die de brandweer onder controle probeert te krijgen. Dan is het niet reëel te verwachten dat iemand al in staat is om de brandschade te bepalen. Inmiddels, half mei, weten we dat we praten over twee brandhaarden met een verwoestende werking. De eerste haard betreft de gezondheidscrisis die door de getroffen maatregelen beheersbaar is geworden. Alertheid blijft geboden, de brand kan zo weer oplaaien. De tweede haard betreft de economische crisis. Ondanks een eerste noodmaatregelenpakket kan het sein 'brand meester' niet afgegeven worden. Alle overheden en betrokken instanties werken samen om de brand onder controle te krijgen. Aan mogelijkheden voor compensatie van geleden schade wordt met man en macht gewerkt. We moeten er in berusten dat de snelheid en intensiteit waarmee het vuur zich beweegt ongekend groot zijn, van een categorie die we niet eerder hebben gezien.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10