Home

Gevolgen coronacrisis

Meerdere fases tekenen zich af. De eerste gaat om het verlenen van acute noodhulp in de vorm van het overeind houden van liquiditeit van organisaties die in de problemen komen. Het einde van de geldigheidsduur van het noodmaatregelenpakket van het Rijk is in zicht: 1 juni. De volgende fase is die van overbrugging naar 1 september. Aan een tweede tranche van compensatiemaatregelen door de Rijksoverheid wordt nog gewerkt. Tegelijkertijd wordt nagedacht over de inrichting van de fase die daarna komt, die van herstel.
De nood is zo hoog, dat nieuwe fases in uitvoering moeten worden genomen, zonder dat we als gemeenten precies weten hoe de eerste fase in zijn volle omvang tot uitvoering komt en afgerekend gaat worden. Dit stelt eisen aan de inrichting van onze besluitvorming en administratieve vastlegging.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10