Home

Gevolgen coronacrisis

De linker kolom geeft de maatregelen weer die de verschillende bestuurslagen hebben samengesteld of nog aan het samenstellen zijn (*) waarmee de gevolgen gedempt worden. Ede voert de eerste vijf maatregelen uit die zijn gebaseerd op regelingen van het Rijk/VNG richtlijnen. In § 3.6 gaan we hier nader op in.

Onder effecten noemen we gebeurtenissen waarvan bekend is dat deze zich voor doen. De omvang is nog niet geheel in beeld. De risico's zijn 'zachter' en gaan meer over de gevolgschade van de crisis. De factor 'kans van optreden' speelt een belangrijke rol in de omvang van de risico's. Hoe langer een recessie aanhoudt, hoe groter de kans dat de risico's zich daadwerkelijk manifesteren en hoe groter de financiële consequenties. De onzekerheid is dus groot.

Om een eerste gevoel bij de financiële impact te krijgen, zijn in een 'fingerspitzen oefening' bovenstaande maatregelen, effecten en risico's geconfronteerd met de weerbaarheid van onze financiële positie. Stel dat het effect van de crisis optelt tot een nadelig resultaat van € 10 miljoen en het risicoprofiel stijgt met € 15 miljoen, dan benaderen we onze grens van € 10 miljoen bodemreserve in de algemene middelen en onze weerstandsratio van 0,8. Zie ook § 3.5.  

Aan de andere kant biedt krapte aan middelen een kans om onze veerkracht te laten zien door op een aantal dossiers snel(ler) te transformeren.

Het is de verwachting dat de impact van de coronacrisis groot is. Gelijktijdig, we schrijven half mei, is het te vroeg om eindconclusies te verbinden aan de bedragen. De lengte en zwaarte van de economische crisis en de flexibiliteit van de samenleving zijn niet voorspelbaar. In een iteratief proces verandert de inhoud van de blokken die in het plaatje zijn weergegeven. De overheden worden gevoed vanuit hun omgeving en spelen daar met hun maatregelen zo goed als mogelijk op in, waardoor er steeds meer maatregelen bij komen. Vanuit geschetst denkraam monitoren en verfijnen we continu de financiële gevolgen voor onze begroting. Een update van het overzicht komt bij de programmabegroting. We stellen voor om voor de monitoring (tijdelijk) een paragraaf in onze planning & controldocumenten op te nemen.  

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10