Financiële ontwikkeling

In dit hoofdstuk staan we stil bij het lopende begrotingsjaar. Het betreft de financiële knelpunten voor het jaar 2020, voor zover we daar zicht op hebben en dit begrotingsjaar opgelost moeten worden. Daarnaast gaat het over de actualisatie en de ontwikkeling van de algemene uitkering. Dit maakt ook dat deze nota een sterk financieel karakter heeft. In de komende programmabegroting verwachten we meer duiding en richting te kunnen geven.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10